Truy cập nội dung luôn

Lĩnh vực Y tế Lĩnh vực Y tế

Lĩnh vực Giáo dục Lĩnh vực Giáo dục

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Lĩnh vực Quản lý và sử dụng đất Lĩnh vực Quản lý và sử dụng đất

Lĩnh vực Công tác cán bộ Lĩnh vực Công tác cán bộ

Lĩnh vực Thanh tra giải quyết KNTC Lĩnh vực Thanh tra giải quyết KNTC

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2023 trên địa bàn thị xã Gò Công
  Kế hoạch tuyển viên chức sự nghiệp thị xã Gò Công năm 2023
  Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Gò Công nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Kế hoạch công tác kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn thị xã Gò Công
  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 trên điạ bàn thị xã Gò Công

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 90
  Tổng lượt truy cập: 1210950