Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ 1/2020 VÀ NHIỆM VỤ QUÍ 2/2020 CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ GÒ CÔNG
29/04/2020

   Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã; Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND và Ban Giảm nghèo-Việc làm xã, phường trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; việc chỉ đạo kịp thời của NHCSXH  trong quí 1 năm 2020 đã giúp Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Gò Công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Nguồn vốn huy động đạt 98% kế hoạch, giảm so với đầu năm 912 triệu đồng. Ngân sách thị xã chuyển qua 500 triệu đồng để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dư nợ 230.566 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch, tăng so với đầu năm 6.525 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 84% kế hoạch (8.963/10.678 triệu đồng). Nợ quá hạn 186 triệu đồng, gồm 32 hộ, tỷ lệ 0,08%, tăng 21 tr đồng so với  đầu năm; duy trì Hội Cựu chiến binh và 4 đơn vị Phường 3, Phường 5, xã Long Hưng và xã Bình Đông có tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0%. Tổ (TK&VV) 223 tổ, trong đó 198 tổ tốt đạt 89%, 22 tổ khá, tăng 2 tổ trung bình và  01 tổ yếu so đầu năm.

   Bên cạnh kết quả đã đạt được do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Phòng Giao dịch, cụ thể: Nguồn vốn huy động giảm so với đầu năm; tăng trưởng tín dụng một số chương trình thấp như Xuất khẩu lao động, Nhà ở xã hội, Nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33; công tác chỉ đạo của các Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc kiện toàn Tổ TK&VV, kiểm tra giám sát ở một số cơ sở Hội chưa nhiều; hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng chính quyền địa phương, Hội quản lý vốn chưa nắm bắt kịp thời để phối hợp với NHCSXH vận động trả nợ.

   Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ quí II năm 2020 Phòng Giao dịch  NHCSXH thị xã Gò Công cụ thể:

    1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các xã, phường và Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện tín dụng chính sách xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng thực hiện 5 năm 2021-2025 trong văn kiện Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

   2. Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã tiếp tục phối hợp các Hội nhận ủy thác, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường mỗi tháng một lần biên tập kết quả hoạt động tín dụng chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước có liên quan đến tín dụng chính sách trên Trang Thông tin điện tử thị xã Gò Công cũng như hệ thống truyền thanh đến các tầng lớp nhân dân nhất là người nghèo các đối tượng chính sách khác.

   3. Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí phòng họp, hoặc hội trường trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức họp giao ban, phục vụ điểm giao dịch của Phòng Giao dịch NHCSXH với các đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV và các đối tượng vay vốn; đồng thời bố trí lực lượng công an, quân sự xã, phường bảo vệ an toàn các phiên giao dịch.

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì, phối hợp các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

   4. Các thành viên Ban đại diện HĐQT cấp thị xã là đoàn thể cấp thị tiếp tục đưa nội dung ký kết hợp đồng ủy thác đối với Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã vào phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của đoàn thể mình, thực hiện tốt hơn nữa những công việc đã ký kết hợp đồng ủy thác, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV do đoàn thể mình quản lý.

   5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách năm 2020, phòng Giao dịch NHCSXH thị xã có kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan vận động huy động tiền gửi, phấn đấu năm 2020 đạt 53 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch giao; duy trì nợ quá hạn không tăng so đầu năm; củng cố 02 Tổ TK&VV xếp loại trung bình, 01 Tổ TK&VV xếp loại yếu. 

   6. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã nghiêm túc thực hiện Văn bản số 1906/NHCS-VP ngày 16/4/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH V/v tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm.

  Trong quá trình giao dịch đề nghị khách hàng rửa tay bằng xà phòng hoặc sản phẩm vệ sinh tay có chứa ít nhất 60% cồn, yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trong suốt thời gian giao dịch; (trừ các giao dịch/hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng)… đề nghị các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thông báo để những người có một trong những triệu chứng (sốt, ho, khó thở, đau họng) không đến giao dịch.....

   Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Gò Công phối hợp UBND xã, phường bố trí sắp xếp khoảng cách an toàn giữa khách hàng với giao dịch viên; sắp xếp giờ giao dịch với các Tổ TK&VV/ khách hàng phù hợp để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm tại Điểm giao dịch và phân chia thời gian giao dịch khách hàng theo từng giờ; căn cứ vào tình hình thực tế số lượng khách hàng sẽ có phân lịch theo giờ giao dịch cụ thể thông báo đến UBND xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác để thông báo Tổ TK&VV đến  khách hàng.

   Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 do Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát động tại Văn bản số 318/NHCS-TĐKT ngày 22/4/2020 với chủ đề “thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Nguyễn Văn Duẩn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 1256940