Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công triển khai Kế hoạch kiểm tra Công vụ và Văn hóa công sở năm 2020
19/11/2020

 

     Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công vừa triển khai Kế hoạch Kiểm tra Công vụ và Văn hóa công sở năm 2020. Theo đó, năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể các cấp và Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã.

     Nội dung kiểm tra cụ thể như: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã giao; Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã Gò Công; về triển khai thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hánh chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao

     Qua kiểm tra phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc thị xã vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiểu trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ; Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ các văn bản có liên quan; cũng như việc kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ, góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính  Công vụ và Văn hóa công sở năm 2020 tại thị xã Gò Công.

     Huỳnh Cẩm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 1256964