Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Long Chánh
19/11/2020

     Trong năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Long Chánh kịp thời niêm yết, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

     Triển khai thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, trong đó cấp xã gồm 03 Quyết định với 13 thủ tục, được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân  xã gồm các nội dung như: Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, gồm 05 thủ tục; Quyết Định số QĐ số 1196/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 về lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, gồm 03 thủ tục; Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, gồm 05 thủ tục.

    9 tháng năm 2020,  Ủy ban nhân dân xã Long Chánh tiếp nhận và giải quyết 1.889 trường hợp.

Trong đó hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 00 trường hợp, số mới tiếp nhận là 1.889 trường hợp, số hồ sơ trả đúng hạn 1.889 trường hợp; số hồ sơ chưa đến hạn là 0 trường hợp, có 1.144 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt trên 60%, và 35 hồ sơ liên thông .

     9 tháng năm 2020, Ủy ban nhân dân xã chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính

     Về công tác tuyên truyền phục vụ kiểm soát TTHC, 9 tháng năm 2020,

     Công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

     Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

     Tuyên truyền về công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể vào công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

     Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC,

     Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC đối với công chức làm công tácTTHC, thông qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra còn giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ biến, áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với tất cả các cơ quan, đơn vị trên toàn thị xã. 

     Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã năm 2020 được Ủy ban nhân dân xã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong những năm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã luôn trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện. Nhờ đó, hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến đăng ký thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được tăng cường. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển.

     Đoàn Điểm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 1256958