Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

PHƯỜNG 4 VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2023
29/03/2023

Thực hiện công văn số 24/VP HĐND-UBND ngày 08/3/2023 của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND)- Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Gò Công về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 1 năm 2023. UBND Phường 4 xây dựng báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 1 năm 2023 với những nội dung sau đây:

UBND Phường 4 chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính bằng hình thức kiểm tra các thủ tục hành chính niêm yết tại trụ sở UBND; kiểm tra cán bộ, công chức thực hiện quy trình từng loại TTHC đã được công bố.

UBND phường 4 tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Tuyên truyền về công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiền nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính được 6 cuộc với 151 lượt cán bộ, công chức tham dự. Đồng thời Đài truyền thanh Phường tuyên truyền 06 lượt, mỗi lượt 5 phút về công tác kiểm soát TTHC.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Phường 4 tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân; phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, hộp thư điện tử vào công việc đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, giải quyết công việc ngày càng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nhanh chóng hơn.

Trong quý I/2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 4 đã tiếp nhận 103 hồ sơ trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ 103 hồ sơ, gồm trực tuyến: 102 hồ sơ; trực tiếp: 01 hồ sơ.

Thực hiện tốt việc công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân tổ chức về thủ tục hành chính, kết quả không có trường hợp cá nhân tổ chức kiến nghị và không có trường hợp cán bộ công chức vi phạm.

Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những thủ tục không phù hợp để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, từ đó đã từng bước rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đánh giá kết quả chung, báo cáo nêu rõ công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại phường 4 đã thực sự đi vào nề nếp, góp phần thiết thực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quý I, phường 4 tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2023; Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn phường.

 Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được công bố phù hợp với pháp luật hiện hành; Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước./.

 Huỳnh Cẩm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 1256958