Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KBNN GÒ CÔNG
20/11/2020

 

     Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ; Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Theo chỉ đạo của KBNN cấp trên, KBNN Gò Công đã triển khai dịch vụ công (DVC) tại 100% các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn trong năm 2019. Tuy nhiên trong thời gian đầu, đơn vị còn linh động trong khâu tiếp nhận chứng từ giao dịch, có trường hợp nhận đồng thời chứng từ trên chương trình DVC và chứng từ giấy (rất hạn chế) để không ách tắc trong khâu xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị trong trường hợp chương trình DVC còn nhiều lỗi và đang trong giai đoạn mới triển khai chưa hoàn chỉnh. Mặt khác việc xác định chưa đầy đủ đối tượng phải gửi hồ sơ chứng từ qua chương trình DVC trực tuyến nên ảnh hưởng đến tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT trong kỳ báo cáo trên tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên TABMIS, tỷ lệ chưa đạt theo yêu cầu mục tiêu đề ra và đây cũng là chỉ tiêu lãnh đạo KBNN rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo tăng cường thực hiện.

 

Công chức KBNN Gò Công đang làm việc trên chương trình DVCTT

     Vấn đề đặt ra là đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện đảm bảo về đối tượng bắt buộc tham gia (theo Khoản 5 Điều 17 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ), tăng số lượng chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT đồng thời mở rộng khuyến khích, động viên các đối tượng không bắt buộc tham gia DVC trực tuyến với KBNN để nâng cao tính toàn diện, hiệu quả của việc triển khai DVC trực tuyến tại KBNN. Trên cơ sở thực trạng trên, KBNN Gò Công đề ra các giải pháp trong việc phối hợp mở rộng đối tượng và tăng số lượng tiếp nhận hồ sơ, chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến qua KBNN ở địa bàn thị xã Gò Công như sau:

     (1) Tranh thủ sự ủng hộ và lãnh chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã trong chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công trực tuyến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính của địa phương, trong đó quan tâm đến việc tăng cường gửi hồ sơ chứng từ qua chương trình DVC trực tuyến KBNN nhất là trong thời điểm phòng chống dịch Covid 19.

     (2) Tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ đến người sử dụng tại các đơn vị để nâng cao được nhận thức, hiểu biết về vai trò và lợi ích của hệ thống dịch vụ công, tạo động lực thúc đẩy của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tham gia sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ công trực tuyến KBNN.

     (3) Phối hợp, vận động quyết liệt với các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) gồm các đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng NSNN ( bao gồm các Chủ đầu tư, BQL DA đầu tư xây dựng cấp thị xã, Ban xây dựng cấp xã, phường; đơn vị tiền gửi được cấp kinh phí từ NSNN) tăng cường và chỉ nhận hồ sơ, chứng từ gửi qua DVC trực tuyến với KBNN. Gắn kết quả thực hiện và công tác thi đua khen thưởng.

     (4) Liên hệ trực tiếp thủ trưởng các đơn vị để khuyến khích, động viên các đơn vị thuộc đối tượng không bắt buộc tham gia DVC trực tuyến với KBNN nhằm mở rộng đối tượng và nâng cao tính toàn diện, hiệu quả của việc triển khai DVC trực tuyến tại KBNN.

     (5) Trên nền tảng chương trình DVC qua thời gia được KBNN nâng cấp, hoàn chỉnh nhưng vẫn duy trì phân công  cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phụ trách tin học tại cơ quan thường xuyên bám sát, kịp thời hỗ trợ về tác nghiệp, công nghệ thông tin, xử lý các trường hợp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kết quả thực hiện DCVTT tại KBNN Gò Công đến ngày 31/10/2020

     Qua thời gian triển khai thực hiện các giải pháp trên đã đem lại những kết quả khả quan: ngoài việc đã triển khai cho 100% đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn có giao dịch với KBNN Gò Công ( đúng theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước), đơn vị đã vận động, khuyến khích được 21 đơn vị  không thuộc đối tượng bắt buộc ( gồm 7 tài khoản tiền gửi khác 3751 của cấp thị xã, 14 tài khoản tiền gửi của Công đoàn, tiền gửi khác của các xã, phường) tham gia DVC trực tuyến KBNN. Qua đó nhằm mở rộng đối tượng và nâng cao tính toàn diện, hiệu quả của việc triển khai DVC trực tuyến tại KBNN, phù hợp với xu hướng cải cách thủ tục hành chính và chiến lược phát triển của KBNN. Đến thời điểm 31/10/2020, tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT trong kỳ báo cáo/Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên TABMIS đạt tỷ 100%  (theo số liệu thống kê của KBNN vào ngày 31/10/2020). Qua đó góp phần nhằm đảm bảo yêu cầu về khung tiêu chí đánh giá thi đua dựa trên tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến theo công văn 3585/KBNN-TCCB ngày 02/7/2020 của KBNN về khung tiêu chí đánh giá thi đua dựa trên tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến được áp dụng trong hệ thống KBNN.

     Trong thời gian tới, KBNN Gò Công tiếp tục duy trì kết quả đạt được, triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhất là DVC trực tuyến KBNN cấp độ 4 theo đúng Chiến lược hình thành Kho bạc điện tử của hệ thống KBNN.

     KHO BẠC NHÀ NƯỚC GÒ CÔNG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 1256976