Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công họp phiên quí IV/2019
17/10/2019

     Ngày 11/10/2019 tại Phòng họp số 01 Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Gò Công, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Gò Công đã tổ chức phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công quí IV/2019 với sự tham gia của các ông (bà) thành viên Ban đại diện HĐQT, cuộc họp do ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công chủ trì.

     Tại phiên họp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã nghe: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ đến cuối năm 2019 của BĐD HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công. Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ đến cuối năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Gò Công. Thông tin một số văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động của NHCSXH.

     Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Ban đại diện HĐQT, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công quyết nghị:

     1. Nhất trí với báo cáo, đồng thời ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các thành viên Ban đại diện HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ viên chức Phòng giao dịch và các ngành có liên quan trong tổ chức, triển khai đạt được kết quả tốt trong 9 tháng năm 2019.

     Đến ngày 30/9/2019: Tổng nguồn vốn đạt 214.712 triệu đồng, tăng 14.364 triệu đồng so với năm. Trong đó: Nguồn vốn huy động qua Tổ chức, cá nhân 22.636 triệu đồng, đạt 88,76% kế hoạch. Dư nợ 213.910 triệu đồng, đạt 98,63% kế hoạch, tăng 14.798 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn 261 triệu đồng, tỷ lệ 0,12%.

     Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT chưa đạt kế hoạch. Nguồn vốn huy động và tăng trưởng dư nợ tỷ lệ hoàn thành chưa cao so với kế hoạch giao, tiềm ẩn nợ quá hạn. Công tác chỉ đạo của các Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc kiện toàn Tổ TK&VV, kiểm tra giám sát ở một số cơ sở Hội chưa sâu sát; số ít UBND cấp xã, phường chưa lãnh đạo sâu sát đến công tác quản lý vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn, hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng chính quyền địa phương, Hội quản lý vốn chưa nắm bắt kịp thời để phối hợp với NHCSXH thu hồi nợ.

     2. Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công yêu cầu: Thành viên BĐD HĐQT hoàn chỉnh kiểm tra, giám sát đơn vị được phân công theo kế hoạch trong tháng 10/2019. Đẩy mạnh tuyên truyền huy động vốn đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; nhất là Quyết định số 5606/QĐ-NHCS ngày 31/7/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc ban hành sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt. Tập trung giải ngân đạt kế hoạch, tránh để vốn tồn đọng.

     Về nguồn vốn Giải quyết việc làm, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thị xã phân bổ 4 tỷ đồng về 10 xã, phường (trừ xã Bình Đông và xã Bình Xuân) mỗi xã, phường 400 triệu đồng.

     Tập trung nguồn vốn chương trình NS&VSMT NT giải ngân hộ vay tại xã  Bình Đông và xã Bình Xuân để góp phần xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào quí 1 năm 2020.

     Về công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng:

     Tỷ lệ nợ quá hạn 0,12% bằng tỷ lệ đầu năm; để giảm phát sinh nợ quá hạn, đề nghị Chủ tịch xã, phường chỉ đạo Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV quan tâm những món vay 3 tháng không hoạt động. Tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý nợ của hộ vay bỏ khỏi địa phương còn 39 hộ, số tiền 554 triệu đồng để có giải pháp kịp thời, tìm thông tin liên quan đến hộ vay, vận động hộ vay trả nợ tránh để nợ quá hạn phát sinh. Phấn đấu đến cuối năm 2019 kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn Phường 4 từ 0,5% xuống dưới 0,2%, xã Bình Xuân và xã Long Chánh xuống dưới 0,24%, xã Tân Trung xuống dưới 0,16%; duy trì 7 xã, phường không có nợ quá hạn gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, xã Long Hòa, xã Long Hưng, xã Bình Đông và phấn đấu xã Long Thuận tỷ lệ nợ quá hạn bằng không.

     3. Các giải pháp thực hiện:

     3.1 Đối với các ngành chức năng thị xã Gò Công:

     Đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã tiếp tục phối hợp với UBND thị xã, thực hiện tốt trách nhiệm thành viên Ban đại diện HĐQT và nội dung hợp đồng ủy thác, trong đó:

     Tiếp tục tuyên truyền trên sóng phát thanh của Trung tâm VHTT và truyền thanh thị xã, trên Trang thông tin điện tử thị xã , qua các buổi tập huấn và họp Giao ban tại xã về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động và các cơ chế, chính sách của NHCSXH trong việc góp phần đẩy lùi, hạn chế tín dụng đen. Đưa kết quả thực hiện tín dụng chính sách vào chuyên mục “xóa đói giảm nghèo” xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”.

     Các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác phối hợp với Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn NHCSXH và Chủ tịch UBND xã, phường củng cố, kiện toàn các Tổ TK&VV, để các Tổ TK&VV hoạt động đúng quy chế và tổ chức hoạt động của Tổ TK&VV ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 5/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH, trong đó sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc quý theo quy ước hoạt động của Tổ, họp tổ có ít nhất 2/3 tổ viên tham dự. Phấn đấu cuối năm có 30/40 Hội cấp xã, phường không có nợ quá hạn, Hội Cựu chiến binh toàn thị xã không có nợ quá hạn.

     Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Gò Công tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn vốn, trình kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã về thu, chi ngân sách năm 2020, trong đó vốn ủy thác địa phương chuyển qua NHCSXH theo kế hoạch 500 triệu đồng.

     Phòng Lao động - Thương binh & XH thị xã Gò Công đôn đốc xã, phường thống kê những hộ nghèo trong danh sách được hỗ trợ vay vốn về Nhà ở hộ nghèo theo QĐ 33 nhưng không có nhu cầu vay để chuyển qua NHCSXH lập kế hoạch trả vốn.

     3.2 Đối với Ban đại diện HĐQT:

     Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công tiếp tục chủ động phối hợp cùng Phòng giao dịch NHCSXH thị xã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2019.

     3.3 Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường:

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường thường xuyên dự họp giao ban, triển khai thực hiện tốt:

     - Chỉ đạo Cán bộ giúp việc xã phối hợp với Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Xây dựng kế hoạch tín dụng 05 năm giai đoạn 2021- 2025 theo Công văn 4168/UBND-KTTC ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

     - Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng công an, dân quân xã, phường bảo vệ tại các phiên giao dịch ở các điểm giao dịch xã, phường nhất là vào các ngày nghỉ, ngày lễ, không để xẩy ra giựt dọc, cướp tài sản vay, trả nợ vay.

     - Phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành tốt kế hoạch huy động vốn, tăng trưởng tín dụng cũng như nâng cao chất lượng tín dụng.

     Đề nghị các ông, bà Chủ tịch xã, phường tham mưu Bí thư các xã, phường khi xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 có nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

     3.4 Đối với Phòng giao dịch NHCSXH:

     Phối hợp tốt với các ngành chức năng, Ban đại diện HĐQT và Chủ tịch UBND xã, phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2019.

     Hoàn thành tập huấn Ban giảm nghèo, Trưởng ấp, khu phố, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV theo kế hoạch năm 2019.

     Tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua do NHCSXH cấp trên và địa phương phát động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.         

     Nguyễn Thị Thức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 1256942