Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

9 tháng năm 2020, thị xã Gò Công giải quyết 191 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
19/11/2020

 

     9 tháng năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công  triển khai và ban hành các Quyết định liên quan đến công tác Cải cách thủ tục hành chính, đồng thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định.

     Các cơ quan chuyên môn thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

     Về Cấp thị xã gồm 191 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã; Cấp xã Gồm 129 thủ tục, được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã, phường; Hiện tại thị xã Gò Công có 430 thủ tục trong đó mức 3 là 325, mức 4 là 105.

     Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

     Ủy ban nhân nhân thị xã đã tiếp nhận 1 trường hợp phản ánh về thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin điện tử Quốc gia của bà Lê Thị Diễm Trang, cư ngụ số 84 Hai Bà Trưng, Khu phố 4, Phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang về việc đề nghị cấp phép xây dựng, qua kiểm tra rà soát, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiếp nhận xử lý và thông báo để bà Lê Thị Diễm Trang nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

      Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công thường xuyên tuyên truyền, phổ biến địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Công khai, niêm yết, thông báo rộng rãi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để cá nhân, tổ chức biết và liên hệ; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường mạng.

     9 tháng năm 2020, UBND TXGC Thực hiện các quy định của cấp trên về tổ chức bộ máy, nêu rõ thời gian triển khai và mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật như:

     Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư của Bộ, hướng dẫn của Sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã đã sắp xếp, kiện toàn 12 cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12/12 cơ quan chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn đã ban hành Quy chế làm việc của cơ quan mình.

     Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã luân chuyển, tiếp nhận, xét chuyển các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: 06, thôi việc theo Nghị định 46/NĐ-CP : 01 viên chức;

     Qua rà soát chưa phát hiện tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan chuyên môn thị xã.

     Đoàn Điểm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 1256932