Skip to Content

Web Content Display Web Content Display

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN

UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

A. UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG

- Địa chỉ: Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Khu 2, Phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Email: txgocong@tiengiang.gov.vn

- Web: txgocong.tiengiang.gov.vn

1. Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Lợi

Email: nguyenhuuloi@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế (Thường trực): Nguyễn Văn Quốc

Email: nguyenvanquoc@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội: Trần Phạm Vĩnh An

Email: tranphamvinhan@tiengiang.gov.vnB. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND


1. Văn phòng HĐND và UBND

- ĐT: 0273.3842494

- Fax: 0273.3842959

- Email: txgocong@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòngĐặng Thành Công

- ĐTDĐ: 0902692658

- Email: dangthanhcong@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòngNguyễn Thị Thức

- ĐTDĐ: 0939824797

- Email: nguyenthithuc@tiengiang.gov.vn

2. Phòng Nội vụ: 

- ĐT: 0273.3842496

- Email: txgocong.pnv@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Huỳnh Văn Lâu

- Email: huynhvanlau@tiengiang.gov.vn

3. Phòng Tư Pháp

- ĐT: 0273.3841506

- Email: txgocong.ptp@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lý Văn Hải

- Email: lyvanhai@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Mỹ Hạnh

- Email: ngothimyhanh@tiengiang.gov.vn

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- ĐT: 0273.3841671

- Email: txgocong.ptckh@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Minh Quốc

- Email: nguyenminhquoc@tiengiang.gov.v

- Phó Trưởng phòng: Dương Thanh Sơn

- Email: duongthanhson@tiengiang.gov.vn

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- ĐT: 0273.3841883

- Email: txgocong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Phạm Xuân Bình

Email: phamxuanbinh@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Hải Bình

Email: tranhaibinh@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Email: nguyenthimyxuan@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- ĐT: 0273.3841615

- Email: txgocong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Dũng

Email: nguyenhungdung@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hữu Phước

Email: nguyenthihuuphuoc@tiengiang.gov.vn

 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- ĐT: 0273.3841728

- Email: txgocong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Võ Văn Dũng

Email: vovandung@tiengiang.gov.vn

- Trưởng Phó phòng: Phan Văn Hùng

Email: phanvanhung@tiengiang.gov.vn

- Trưởng Phó phòng: Huỳnh Ngọc Ánh

Email: huynhngocanh@tiengiang.gov.vn

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

- ĐT: 0273.3841779

- Email: txgocong.pgddt@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Võ Thành Dương

- Email: vothanhduong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Công Hoàng

- Email: nguyenconghoang@tiengiang.gov.

 - Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Như Thủy

- Email: hothinhuthuy@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Y tế:

- ĐT: 0273.3512282

- Email: txgocong.pyt@tiengiang.gov.vn

-Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng

- Email: nguyenthanhtung@tiengiang.gov.vn

10. Thanh tra:

- ĐT: 0273.3842712

- Email: txgocong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

- Chánh thanh tra: Phạm Thị Ngọc Thủy

11. Phòng Quản lý đô thị:

- ĐT: 0273.3841754

- Email: txgocong.pqldt@tiengiang.gov.vn

-Trưởng Phòng: Võ Thanh Liêm

Email: vothanhliem@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Võ Thanh Phong

Email: vothanhphong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Đình An

Email: ledinhan@tiengiang.gov.vn

12. Phòng Kinh tế:

- ĐT: 0273.841737

- Email: txgocong.pkt@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Hà Tôn Hiến

Email: hatonhien@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Dương Hoài Hương

Email: duonghoaihuong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Minh Hoàng

Email: tranminhhoang@tiengiang.gov.vn

 

C. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

1. Ủy ban nhân dân Phường 1

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 1, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841663

Mail công vụ: txgocong.phuong1@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Đặng Thanh Hồng

Số đt: 0914684843

Mail công vụ: dangthanhhong@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Lưu Thị Ngọc Mai

Số đt: 0706654571

Mail công vụ: luuthingocmai@tiengiang.gov.vn

2. Ủy ban nhân dân Phường 2

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường 2, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3512595

Mail công vụ: txgocong.phuong2@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Huỳnh Tuấn Dũng

Số điện thoại: 0913024818

Mail công vụ: huynhtuandung@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Lưu Kim Thủy

Số điện thoại: 0937183429

Mail công vụ: luukimthuy@tiengiang.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân Phường 3

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường 3, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841841

Mail công vụ: txgocong.phuong3@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Thị Thu Hồng

Số điện thoại: 0273.3841841

Mail công vụ: lethithuhong@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Hiệp

Số điện thoại: 0273.3841841

Mail công vụ: nguyenhaihiep@tiengiang.gov.vn

4. Ủy ban nhân dân Phường 4

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường 4, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841851

Mail công vụ: txgocong.phuong4@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Châu

Số điện thoại: 0388403681

Mail công vụ: nguyenvanchau@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0917662596

Mail công vụ:phamanhtuan@tiengiang.gov.vn

5. Ủy ban nhân dân Phường 5

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 5, thị xã Gò Công

Số điện thoại:  0273.3511791

Mail công vụ: txgocong.phuong5@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: 

Số điện thoại

Mail công vụ:

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Công Quý

Số điện thoại: 0273.3511791

Mail công vụ: nguyencongquy@tiengiang.gov.vn

6. Ủy ban nhân dân xã Long Chánh

Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841778

Mail công vụ: txgocong.longchanh@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Văn Hoàng

Số điện thoại: 0985440518

Mail công vụ: levanhoang@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Lê Thị Bích Liễu

Số điện thoại: 0374118396

Mail công vụ: lethibichlieu@tiengiang.gov.vn

7. Ủy ban nhân dân xã Long Hòa

Địa chỉ: Ấp Chợ Mới, xã Long Hòa, thị xã Gò Công

Số điện thoại:  0273.3841659

Mail công vụ: txgocong.longhoa@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Phước Phong

Số điện thoại: 0273.3841659

Mail công vụ: lephuocphong@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thiện Kim Loan

Số điện thoại: 0273.3841659

Mail công vụ: nguyenthienkimloan@tiengiang.gov.vn

8. Ủy ban nhân dân xã Long Thuận

Địa chỉ: xã Long Thuận, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841635

Mail công vụ: txgocong.longthuan@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Nam

Số điện thoại: 0393348695

Mail công vụ:nguyenvannam81@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Lê Minh Quang

Số điện thoại: 0907813881

Mail công vụ: lminhquang@tiengiang.gov.vn

9. Ủy ban nhân dân xã Long Hưng

Địa chỉ: Ấp  Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841584

Mail công vụ: txgocong.longhung@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trần Minh Tâm

Số điện thoại: 0972347639

Mail công vụ: tranminhtam@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Đặng Thị Chanh

Số điện thoại: 0355171559

Mail công vụ: dangthichanh@tiengiang.gov.vn

10. Ủy ban nhân dân xã Tân Trung

Địa chỉ: Ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3555002

Mail công vụ: txgocong.tantrung@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Phan Văn Thành Trí

Số điện thoại: 0987762238

Mail công vụ: phanvanthanhtri@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Ngô Hoàng Phi

Số điện thoại: 0907748486

Mail công vụ: ngohoangphi@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Trang

Số điện thoại: 0384995291

Mail công vụ: nngoctrang@tiengiang.gov.vn

11. Ủy ban nhân dân xã Bình Đông

Địa chỉ: Ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3945700

Mail công vụ: txgocong.binhdong@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Văn Hiệp

Số điện thoại: 0949646646

Mail công vụ: lvanhiep@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Sang

Số điện thoại: 0949645809

Mail công vụ: nguyenhongsang@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Liễu Hồng Thái

Số điện thoại: 0909172281

Mail công vụ: lieuhongthai@tiengiang.gov.vn

12. Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân

Địa chỉ: Ấp 7, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3945701

Mail công vụ: txgocong.binhxuan@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch: Huỳnh Hồng Huệ

Số điện thoại: 0916716323

Mail công vụ: huynhhonghue@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Tạ Khương Duy

Số điện thoại: 0949562898

Mail công vụ: takhuongduy@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch: Trần Công Viên

Số điện thoại: 0949946455

Mail công vụ: trancongvien@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 808671