Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ GÒ CÔNG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
02/08/2018

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thị xã Gò Công
NQ 01.pdf
2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
NQ 02.pdf
3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc điều chỉnh chỉ tiêu giá trị sản xuất năm 2018
NQ 03.pdf
4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất thuộc Nhà nước quản lý (đất công) ở xã, phường trên địa bàn thị xã Gò Công
NQ 04.pdf
5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công năm 2019
NQ 05.pdf
6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc thành lập đoàn giám sát về tình hình thực hiện Đề án "Xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020"
NQ 06.pdf
7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
NQ 07.pdf
8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
NQ 08.pdf
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 118
  Tổng lượt truy cập: 794662