Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Vai trò Chủ tịch Ubnd cấp xã –thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp thị trong việc: nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã Bình Đông
12/07/2021

     Xã Bình Đông có 07 ấp với diện tích tự nhiên là 2.224,63 ha với 3.539 hộ dân, có 14.872 nhân khẩu, 96 tổ nhân dân tự quản cách trung tâm thị xã Gò Công 13km, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 toàn xã còn 321 hộ chiếm 9,06%. Đến cuối năm 2020, số hộ nghèo giảm xuống dưới 3,16% đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới.

     Về đời sống kinh tế, xã có trên 41% số hộ sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ, 30% sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 20% số hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trên 8% sống bằng nghề thủy sản, số còn lại là lao động phổ thông. Nhìn chung, toàn xã vẫn còn một số hộ khó khăn do thiếu lao động, thiếu vốn và tư liệu sản xuất.

     Khi Dự án ngọt hóa Gò Công được thực hiện, xã Bình Đông nằm trong “khu 2, vùng 3”. Nơi đây được xem là “túi phèn” do nằm ở cuối nguồn của dự án, nên một phần diện tích đất bị ảnh hưởng tập trung ở 3/7 ấp (Lạc Hòa, Hồng Rạng, Trí Đồ) không sản xuất được do bị nhiễm phèn rất nặng. Những năm gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, bão, xâm ngập mặn vào mùa khô làm ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp: kinh phí đầu tư tăng cao, thậm chí mất mùa, giá nông sản không ổn định đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã cũng ở mức rất cao.

     Từ khi thực hiện theo Công văn 819/NHCS-TDNN ngày 09/4/2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Về việc thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện. Chủ tịch UBND xã đã vận dụng linh hoạt để triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Thì hoạt động tín dụng chính sách đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH, tập trung được  nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã tại cơ sở.

     Thực hiện nhiệm vụ chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hầu hết các hoạt động của NHCSXH đều diễn ra tại xã như: giao dịch, tuyên truyền, quản lý vốn… Do vậy, chủ tịch UBND xã có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nguồn vốn. Tuy nhiên, trước đây, chủ tịch UBND xã chỉ tham gia các hoạt động của NHCSXH như: chứng thực hồ sơ, xử lý nợ, tham gia các ý kiến về quản lý nợ…, việc tham gia đó chưa có sự ràng buộc nên vai trò, trách nhiệm của chủ tịch xã chưa cao. Khi là thành viên chính thức của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, chủ tịch UBND xã được phân công nhiệm vụ quản lý vốn tại xã, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại xã cũng như các cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị của Thị xã.

PGD NHCSXH TX tổ chức  cuộc họp giao ban với Chủ tịch UBND xã, Hội đoàn thể cấp xã, tổ Tiết kiệm và Vay vốn trong phiên giao dịch cố định hàng tháng tại UBND xã.

      Cụ thể hàng năm tỷ lệ dư nợ trên địa bàn xã Bình Đông được tăng dần (năm 2015 dư nợ 31.144.triệu đồng, số hộ vay 1.590 hộ; đến nay dư nợ 53.058 triệu đồng, số hộ vay 1.482 hộ, với 35 Tổ tiết kiệm & Vay vốn (Tổ TK&VV), số tiền dư nợ tăng 21.914 triệu đồng, tỷ lệ tăng 70,36% so năm 2015, gồm 10 chương trình cho vay: Hộ nghèo dư nợ 4.298 triệu đồng, số hộ 148 hộ/ 118 hộ nghèo theo danh sách,  Hộ cận nghèo dư nợ 4.104 triệu đồng, số hộ 108 hộ/ 183 hộ nghèo theo danh sách, Hộ mới thoát nghèo dư nợ 4.512 triệu đồng, số hộ 133 hộ, Nước sạch vệ sinh môi trường dư nợ 13.203 triệu đồng, số hộ vay 910 hộ, Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn dư nợ 20.540 triêu đồng, hộ nghèo về nhà ở dư nợ 680 triệu đồng, số hộ 30 hộ, Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 4.354 triệu đồng, số sinh viên 131 sinh viên và chương trình Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động dư nợ 1.365 triệu đồng, số hộ vay 38 hộ. Các Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác  đủ điều kiện vay, có nhu cầu vay đảm bảo 100% hộ đều tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đây là một con số thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội.

     Các ngành và các đoàn thể có sự quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Đồng chí chủ tịch UBND tham gia Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp thị xã. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

     Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt vai trò thành viên Ban đại diện HĐQT- Ngân hàng CSXH thị xã, xác nhận kịp thời đúng đối tượng vay vốn, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, cơ sở vật chất, công khai các cơ chế chính sách theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn cho các phiên giao dịch tại xã nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Đặc biệt trong bối cảnh chung tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, thì lúc này là lúc vô cùng khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, nhưng với vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo tại địa phương, Chủ tịch xã đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình là thành viên của Ban đại diện đã chỉ đạo thực hiện quản lý vốn tín dụng chính sách một cách có hiệu quả, an toàn, cuối năm 2020 dư nợ tăng, mặc dù nguồn vốn Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã kết thúc khi xã đã không còn xã thuộc vùng khó khăn nên nợ đến hạn chỉ thu hồi  không cho vay nữa, nhưng đến cuối năm đơn vị thực hiện tốt, không có nợ quá  hạn, trong những tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phức tạp, nhưng đơn vị đã chủ động, sáng tạo hơn để khắc phục khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch, Vừa phát triển kinh tế xã hội ” đến nay địa bàn kiểm soát phòng, chống dịch rất tốt, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Gò Công tổ chức phiên giao dịch lưu động cố định tại UBND xã an toàn, trật tự, quản lý vốn tốt, thu lãi, giải ngân, xử lý nợ kịp thời, vốn chuyển tải đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Điểm giao dịch lưu động của NHCSXH tại UBND xã Bình Đông: Thực hiện mục tiêu kép Vừa phòng chống dịch, Vừa phát triển kinh tế, xã hội”

     Phối hợp Ngân hàng nâng cao trách nhiệm giám sát các món nợ chây ì, nợ khó thu, các hộ đi làm ăn xa, các hộ không có khả năng trả nợ để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng chế độ quy định.

     Cùng với đó, từ khi Chủ tịch UBND xã được bổ sung vào ban đại diện HĐQT cấp thị xã, các biện pháp quản lý vốn như: đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, xử lý các vấn đề phát sinh, xác minh các trường hợp hộ vay bị rủi ro… được thực hiện quyết liệt. Đối với việc bình xét đối tượng vay, chủ tịch UBND xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể xã, các Tổ TK&VV nên việc phối hợp bình xét công khai, dân chủ, đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng thụ hưởng.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Vì thế, ý thức của hộ vay trong chấp hành quy định về vay, trả được nâng lên rõ rệt; hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được phát huy, đến nay dư nợ của toàn xã trên 53.058 triệu đồng, trong đó chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 20.540 triệu đồng, chiếm 38,71% trên tổng dư nợ của xã đang trong thời kỳ thu hồi nợ không cho vay quay vòng do địa phương đã được công nhận xã Nông thôn mới không còn xã vùng khó khăn nên chương trình này không còn cho vay nữa chỉ theo dõi thu hồi khi đến hạn, nhưng chương trình này thực hiện tốt không có nợ quá hạn, đơn vị qua nhiều năm không nợ quá hạn.

     Hàng năm dự nợ được tăng đã góp phần phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian qua, làm  tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm hàng năm, cuối năm 2015: Hộ nghèo 486 hộ, tỷ lệ 15%, đến cuối năm 2018: tỷ lệ hộ nghèo  9,06%, đến cuối năm 2020, giảm nghèo theo tiêu chí hộ nghèo mới, hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 118 hộ chiếm  tỷ lệ  3,64%; Hộ cận nghèo 183 hộ chiếm tỷ lệ 4,95%. Góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới cuối năm 2019.

      Có thể khẳng định, từ khi Chủ tịch UBND xã tham gia ban đại diện, vai trò, trách nhiệm quản lý vốn của UBND cấp xã được phát huy hiệu quả. Trong toàn thị xã các chương trình vốn được triển khai hiệu quả; các tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố kịp thời, nâng cao chất lượng Tổ TK&VV, chất lượng  tín dụng từng bước nâng lên./.

     Nguyễn Văn Duẩn-Giám đốc PGD NHCSXH TXGC

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 873207