Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động – tiền lương và quan hệ lao động
28/10/2019

 

     Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố kèm theo Danh mục 16 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 13 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục; cấp xã: 02 thủ tục) trong các lĩnh vực như: giáo dục nghề nghiệp; lao động - tiền lương và quan hệ lao động; việc làm; bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Về nội dung Thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực lao động - tiền lương và quan hệ lao động được công  bố cụ thể như sau:

     Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

     1.1. Trình tự thực hiện

     - Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

     - Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

     1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

     1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

     1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.

     1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

     1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

     1.7. Phí, lệ phí: Không.

     1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

     1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

     1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

     - Bộ luật Lao động 2012;

     - Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

     Ủy ban nhân dân thị xã giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công./.

     Võ Thị Trúc Linh                                     

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469