Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TỔ CHỨC PHIÊN GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GÓP PHẦN PHÁT HUY THỰC CHẤT VAI TRÒ CỦA THƯỜNG TRỤC HĐND CẤP HUYỆN
02/07/2018

TỔCHỨC PHIÊN GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GÓPPHẦN PHÁT HUY THỰC CHẤTVAI TRÒ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND CẤP HUYỆN    

Hoạt động giám sát củaThường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) về giải quyết cáckiến nghị của cử tri được quy định tại Điều 90 Luật tổchức chính quyền địa phương năm 2015Điều 74 Luật hoạt động giámsát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một nhiệm vụmới của Thườngtrực HĐND trong một chế định mới mà các văn bản Luật trước đóchưa quy định một cách cụ thể, qua đó góp phần rất quan trọng nhằm nâng cao hơn nữahiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp nói chung vàcơ quan Thường trực HĐND nói riêng, phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân, góp phầnxây dựng Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

Xác định giám sát của Thườngtrực HĐND về giải quyết kiến nghị của cử tri là côngviệc thường xuyên và rất có ý nghĩa, giúp HĐND cùng cấp đôn đốc, giám sát chặtchẽ cơ quan chức năng và chính quyền ở địa phương quan tâm thực hiện “lời hứa”,xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập trong đời sống của Nhân dân, củadoanh nghiệp, tạo sự chuyển hoá mạnh mẽ hơn từ quá trình trả lời sang việc giảiquyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ đó tạo sự đồng thuận trong dư luận,cộng đồng xã hội, Nhân dân. Năm 2017 vừaqua, lần đầu tiên Thường trực HĐND thị xã Gò Công đã chủ trì tổ chức thànhcông được01 phiên giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cửtri theo Luật định...

Xâydựng kế hoạch tổ chức phiên giám sát của Thường trực HĐND

Thời gian thực hiện hoàn thànhviệc xây dựng kế hoạch là 05 ngày làm việc, trong đó: Thườngtrực HĐND thị xã giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã xây dựng dự thảo kế hoạch đínhkèm đề cương xây dựng báo cáo giám sát; tổ chức họp các thành viên Thường trực HĐND thịxã để đóng góp ý kiến, biểu quyết thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch; Vănphòng HĐND-UBND thị xã chỉnh lý dự thảo, trình ký và phát hành kế hoạch.

Kế hoạch giám sát đã xácđịnh những nội dung cơ bản về: mốc thời gian giám sát (trước và sau kỳ họp thứ2, trước kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VII); mục đích yêu cầu giám sát; phạmvi, nội dung giám sát; phương pháp giám sát; ấn định cụ thể thời gian để UBNDthị xã xây dựng hoàn thành và gửi văn bản báo cáo về Thường trực HĐND thị xãphục vụ việc giám sát (thời hạn gửi trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận Kếhoạch giám sát). Vấn đề trọng tâm trong Kế hoạch giám sát được bàn bạc kỹ làphạm vi và nội dung giám sát. Căn cứ Báo cáo của UBND thị xã về trả lời cáckiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3,HĐND thị xã khóa VII, đồng thời trên cơ sở các văn bản trả lời và ghi nhận,giao các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã tham mưu, đề xuất UBND thịxã xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, qua rà soát Thường trực HĐND thị xã đãlựa chọn và đề nghị UBND thị xã báo cáo bằng văn bản kết quả giải quyết 13 kiếnnghị của cử tri, cụ thể gồm 05 kiến nghị trong lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tưxây dựng; 03 kiến nghị trong lĩnh vực điện, nước sản xuất, sinh hoạt; 03 kiếnnghị trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường; 02 kiến nghị trong lĩnh vực quảnlý nhà nước khác.

Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát

Theo phương phápgiám sát đề ra, Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành chọn ra 04 kiến nghị cótính nổi cộm, bức xúc nhất của cử tri trên địa bàn thị xã (trong số 13 kiếnnghị được chọn giám sát) và tiến hành đi khảo sát, thâm nhập thực tế, cụ thểgồm các kiến nghị: Nước sinh hoạt phục vụ Nhân dân xãBình Đông; môi trường Bãi rác thị xã (thuộc địa bàn xã Long Chánh); môi trườngkênh Bến xe (thuộc xã Long Hưng, Phường 3) và việc khắc phục, sửa chữa mặtđường đê bao ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận. Thành phần Đoàn khảo sát gồm:hai Phó chủ tịch HĐND và Trưởng hai Ban HĐND thị xã, Tổ trưởng các Tổ đại biểuHĐND thị xã; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

Về phương pháp khảo sát: Các thành viên Đoàn khảo sát đếnlàm việc với xã có liên quan theo lịch làm việc đã được thông báo trước để nghecơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị; sau đó Đoàn tiến hành đi thực tế để nắm tìnhhình có liên quan đến 04 kiến nghị được chọn khảo sát. Thành phần mời làm việc tại các xã được khảo sát gồm đại diện lãnh đạo:Thường trực HĐND, UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vàTrưởng các ấp có liên quan đến vấn đề đang khảo sát. Kết quả khảo sát sẽ đượccác thành viên Đoàn khảo sát ghi nhận, làm cơ sở thực tiễn để phục vụ cho phiênhọp giám sát của Thường trực HĐND thị xã.

Tại phiên giám sát, thành phần tham dự gồm tất cả các thành viên trong Đoàn khảo sát thực tế; lãnh đạo UBND thịxã; những thành viên UBND thị xã và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan đếnnội dung được chọn giám sát. Phó chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng Đoàn giám sát,khảo sát là Chủ tọa của phiên giám sát. Chủ tọa điều hành phiên giám sát theotrình tự quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật hoạt động giám sát của Quốc hộivà Hội đồng nhân dân. Phiên họp đã tập trung thảo luận xoáy sâu vàonhững ý kiến, kiến nghị còn đang giải quyết dở dang. Trên cơ sở gợi ý phát biểucủa Chủtọa phiên họp, các thành viên UBND thị xãvà đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (Chi nhánh Điện lực và Xí nghiệp cấpnước thị xã) được mời tham dự phiên họp và đại diện lãnh đạo UBNDthị xã lầnlượt trình bày tình hình, tiến độ, phương hướng giải quyết các kiến nghị còntồn đọng. Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã nêu quan điểm, phân tích, đánh giá những mặtthuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khó khăn hạn chế và kiến nghị một sốgiải pháp để giải quyết tốt các kiến nghị còn tồn đọng. Các thành viên trong Đoàn giám sát, khảo sáttiếp tục thảo luận, đề nghị UBND thị xã giải trình thêm về những vấn đề cònchưa rõ. Sau cùng lãnh đạo UBND thị xã tiếp thu, ghi nhận, giảitrình xoay quanh các ý kiến thảo luận của đại biểu, trong đó có nêu được giảipháp thực hiện có tính khả thi và có cam kết đảm bảo giải quyết tốt theo thẩmquyền hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri sau giám sát… 
Lê Thanh Hùng 


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 23
  Tổng lượt truy cập: 827342