Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH - MỘT HÌNH THỨC GIÁM SÁT MỚI CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẦN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN
30/03/2018


                      Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) được quy định tại Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một chế định mới, là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao vai trò, vị trí, hiệu lực của HĐND các cấp; đồng thời, tầm quan trọng của các phiên họp Thường trực HĐND sẽ ngày càng được khẳng định về tính hiệu lực, hiệu quả của một trong những hoạt động giám sát chủ yếu của Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND.

                    Theo Luật định: Thường trực HĐND tổ chức phiên giải trình để yêu cầu thành viên của Ủy ban nhân dân (UBND), Chánh án Tòa án nhân dân (TAND), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình những vấn đề mà Thường trực HĐND quan tâm, cốt lõi là những vấn đề về việc thực hiện nghị quyết của HĐND và việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, nhằm qua đó đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri.Để tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND đạt hiệu quả và chất lượng cần nhiều yếu tố, trong đó việc lựa chọn nội dung, vấn đề cần đưa ra yêu cầu giải trình là một trong những yếu tố quyết định chất lượng, thành công của phiên họp, mặt khác cần đảm bảo thực hiện đầy đủ 03 giai đoạn trọng tâm sau:

                     Giai đoạn 1: Công tác chuẩn bị phiên giải trìnhTrước ngày diễn ra phiên giải trình, Thường trực HĐND chủ động bố trí thời gian cần và đủ để hội ý, trao đổi trong các thành viên Thường trực, chỉ đạo các Ban HĐND và Văn phòng HĐND cùng cấp phối hợp, lựa chọn, đề xuất để thống nhất nội dung giải trình tại phiên họp. Nội dung giải trình tập trung chủ yếu vào những vấn đề mà Thường trực HĐND đang quan tâm, như tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp mình đã ban hành mà trong quá trình triển khai thực hiện có gặp khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mang tính cấp bách, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...Sau khi hoàn thành việc xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND, chậm nhất là 10 ngày trước ngày tiến hành phiên giải trình, Văn phòng HĐND cùng cấp gửi văn bản thông báo tổ chức phiên họp và gửi đến UBND, các ngành, cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu để trực tiếp báo cáo, giải trình tại phiên họp theo đúng thời gian mà Thường trực HĐND ấn định; chủ động phối hợp với các Ban HĐND và các ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, thông tin, tài liệu, chương trình phục vụ phiên họp.

                   Giai đoạn 2: Tiến hành phiên giải trìnhChủ tọa phiên giải trình của Thường trực HĐND là Chủ tịch HĐND; trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐND chủ tọa. Thành phần chính tham dự tại phiên giải trình của Thường trực HĐND gồm các thành viên trong Thường trực HĐND, đại biểu HĐND cùng cấp được mời. Tùy vào yêu cầu, nội dung của phiên giải trình mà Thường trực HĐND xem xét, mời đại diện lãnh đạo UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp và các cá nhân có liên quan tham dự.Trình tự tiến hành phiên giải trình được quy định tại khoản 4 Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trong đó phần kết luận của chủ tọa phiên họp nên ngắn gọn, súc tích và cụ thể nhưng không gay gắt, dựa trên tinh thần góp ý thẳng thắn và xây dựng; qua xem xét, tiếp thu ý kiến phát biểu, các nội dung giải trình tại phiên họp để xác định trách nhiệm cụ thể, nêu những giải pháp để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời có yêu cầu và thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc. Nội dung kết luận phiên họp phải được lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên trong Thường trực HĐND. Kết luận phiên họp chỉ được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Thường trực HĐND biểu quyết tán thành.

                 Giai đoạn 3: Giám sát thực hiện các nội dung kết luận phiên giải trìnhKết luận giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND chỉ thực sự có ý nghĩa, thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai thực hiện trên thực tế. Vì vậy, ngay sau mỗi phiên họp, Thường trực HĐND chỉ đạo Văn phòng HĐND cùng cấp khẩn trương phát hành Thông báo kết luận; phân công các Ban HĐND giám sát và có ý kiến với MTTQ cùng cấp, với các Tổ đại biểu HĐND cùng theo dõi, giám sát. Đồng thời thông qua phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội ở địa phương để theo dõi ý kiến phản ánh của Nhân dân và cử tri về các vấn đề đã được kết luận tại các phiên họp của Thường trực HĐND.

                  Năm 2017 đánh dấu mốc thời gian khởi động của Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện chế định này và bước đầu đạt được những kết quả rất khả quan. Trong đó nổi bật là Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công phiên hội thảo chuyên đề có liên quan đến chế định này và tổ chức được một phiên giải trình “mẫu” giúp Thường trực HĐND các huyện, thị, thành trong tỉnh học tập, rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới, nếu trên tinh thần vận dụng tốt pháp luật quy định và không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả về hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND sẽ có tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành trong quá trình thực thi pháp luật tại địa phương; trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm, bất cập, vướng mắc phát sinh trên địa bàn; thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Lê Thanh Hùng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469