Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020
08/02/2021

Ngày 28/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Gò Công tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Tiền Giang và ông Trần Văn Trung, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Tiền Giang tham dự.

Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang,

Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Gò Công đã bám sát chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tích cực tháo gỡ những khó khăn về hoạt động tín dụng chính sách, huy động mọi nguồn lực để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động tín dụng chính sách góp phần ổn định chính trị, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Gò Công.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020  đạt 243.401 tr đồng, tăng so với năm 2019 là 19.200 tr đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 166.470  tr đồng;  nguồn vốn huy động tại địa phương TW cấp bù 57.713 tr đồng, trong đó huy động qua Tổ TK&VV là 27.048 tr đồng; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương 19.218 tr đồng, chiếm tỷ trọng 7,89%, trong đó vốn UBND tỉnh 17.618 tr đồng, tăng so đầu năm 5.018 tr đồng; vốn UBND thị xã 1.638 tr đồng, tăng so với đầu năm 538 tr đồng.

Doanh số cho vay năm 2020 đạt 77.977 tr đồng; doanh số thu nợ năm 2020 đạt 58.979 tr đồng (trong đó xóa nợ 12 tr đồng).

Tổng dư nợ cho vay 12 chương trình đến 31/12/2020 là 243.040 tr đồng, đạt 99,95% KH, tăng 18.999 tr đồng so với đầu năm 2019 (243.040/224.041 tr đồng); tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,48%, có 8.416 khách hàng vay vốn, bình quân 1 khách hàng dư nợ 28,88 tr đồng.

Dư nợ ủy thác thông qua 4 tổ chức đoàn thể của thị xã đạt 241,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,5 % tổng dư nợ của Phòng giao dịch thị xã Gò Công với 220 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có 9.396 hộ còn dư nợ. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,03%; có 8 xã -phường, 01 Hội Cựu chiến binh cấp thị và 34 Hội cấp xã trên địa bàn thị xã Gò Công không có nợ quá hạn.

Đến ngày 31/12/2020 nợ quá hạn (NQH) 78 tr đồng, gồm 10 món (9 hộ), tỷ lệ 0,03%, giảm 87 tr đồng so với đầu năm (đầu năm 165 tr đồng, 32 hộ); Hội Cựu chiến binh thị xã, 8 xã, phường (tăng 01 xã Long Chánh so đầu năm), 34/40 Hội cấp xã có tỷ lệ NQH bằng 0%.

Chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã phường được nâng cao, trong năm có 12/12/ xã phường xếp loại tốt, đạt tỷ lệ 100%.

Với nguồn vốn ocho vay trên, cơ bản đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mức cho vay hộ nghèo từ 22,75 tr đồng/hộ năm 2019 tăng lên 25,74 tr đồng/hộ năm 2020; hộ cận nghèo từ 24,30 triệu đồng/hộ năm 2019 tăng lên 28,29 tr đồng/hộ năm 2020. Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong năm đã góp phần giúp cho 245 hộ thoát nghèo và 368 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 1.436 lao động; tạo điều kiện cho trên 1.036  học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp xây dựng 4.403 hộ gia đình thực hiện công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, xây 65 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, giúp cho 6 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 10 căn nhà ở xã hội, giúp cho 2 doanh nghiệp vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã còn 2,28% (giảm 0,84% so với đầu năm), góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, năm 2020 có 2 xã đạt xã nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới thị xã đến cuối năm 2020 lên 7/7 xã; 1 xã nông thôn mới nâng cao, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần không nhỏ trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hạn chế và góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị tại địa phương.

Ông Huỳnh Tuấn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Gò Công trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2020

Để động, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, dịp này UBND thị xã Gò Công tặng giấy khen cho 03 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2020.

Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021:

Trên cơ sở định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2021 theo chỉ đạo của Giám đốc NHCSXH và của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. Căn cứ tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Gò Công đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

1.Chỉ tiêu huy động vốn: Kế hoạch huy động tiền gửi đến 31/12/2021 đạt 63 tỷ đồng, tăng 5,771 tỷ đồng so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng 10%.

2.Chỉ tiêu dư nợ: Kế hoạch dư nợ đến 31/12/2021: đạt 267.344 tỷ đồng, tăng 24.304 tỷ đồng (+10%) so với năm 2020.

3.Chỉ tiêu vốn nhận ủy thác theo Chỉ thị số 40-CT/TW:

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương dành một phần ngân sách chuyển sang để cùng với nguồn vốn trung ương đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 NHCSXH tham mưu UBND thị xã chuyển sang 1.000 tr đồng.

4.Tỷ lệ nợ quá hạn:

 Phấn đấu đến 31/12/2021, tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức 0,032%; duy trì: ít nhất 8 xã, phường và Hội Cựu chiến binh thị xã không có nợ quá hạn.

5.Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV:

Đến 31/12/2021, tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt đạt ít nhất 95% trở lên, không có Tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu./.

Nguyễn Văn Duẫn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 827328