Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THỊ XÃ GÒ CÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ XỬ LÝ CHÁY, NỔ TRÊN ĐỊA BÀN
02/07/2018

Thị xã Gò Công tổ chức Hội nghị vềcông tác phòng, chống và xử lý cháy, nổ trên địa bàn.

          Nhằm để đánh giá tình hình tổchức thực hiện công tác phòng, chống và xử lý khi xảy ra cháy, nổ trên địa bànthị xã Gò Công trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày28/5/2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chốngvà xử lý khi xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

          Qua công tác phòng, chống và xử lý khi xảy racháy, nổ trên địa bàn thị xã trong thời gian qua cho thấy tình hình kinh tế -xã hội thị xã Gò Công tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, một số địabàn có mật độ nhà ở và dân cư khá cao và là nơi tập trung buôn bán đông người nhấtlà tại các chợ; cùng với biến đổi khí hậu nắng nóng, hanh khô kéo dài, diễn biếnphức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ, đặt ra cho công tác phòng, ứng phóvới cháy, nổ và nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ hết sức nặng nề.

Hộinghị về công tác phòng, chống và xử lý khi xảy ra cháy, nổ  

trênđịa bàn thị

          Xác định được nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tácphòng, ứng phó với cháy, nổ nên trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã đãban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt công tác này, cụ thểlà Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/4/2017 của UBND thị xã về việc tiếp tục thựchiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về "tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Công văn số 829/UBND ngày 20/4/2017 vềviệc xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Tiền Giang; Công văn số 1516/UBND ngày 04/7/2017 Về việc đảmbảo các điều kiện an toàn tại các nhà hàng, khách sạn, Karaoke trên địa bàn thịxã; Công văn số 2265/UBND ngày 02/10/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởngứng "Ngày toàn dân PCCC" ngày 04/10/2017 và tổ chức thực hiện có hiệuquả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với công tác PCCC. Bên cạnh đó, còn yêu cầu triển khai, thực hiệnnghiêm túc các văn bản của trung ương và của tỉnh như Chỉ thị số 1634/CT-TTgngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một sốnhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC; Quyết định số 1110/QĐ-TTg củaChính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượngCảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số44/2012/QĐ-TTg của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượngPCCC, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về côngtác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC (thay thế Quyết định số 44/2012/QĐ-TTgngày 15/10/2012 của Chính phủ).

          Ngoài ra, để thực hiện công tác công tác phòng, ứng phó vớicháy, nổ, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo lực lượng Công an thị xã để phốihợp Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Khu vực Gò công, cùng các lực lượng, cơquan, tổ chức có liên quan, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cáctầng lớp nhân dân tích các triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp thời ứngphó về cháy nổ, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảman ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội ở địa phương.   

          Tuy nhiên, kiểm điểm lại công tác phòng, chống và xử lý vớicháy, nổ trên địa bàn thị xã trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhấtđịnh như:

            - Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biếnkiến thức pháp luật về PCCC và CNCH ở một số cơ quan, ban, ngành, xã, phườngchưa được thường xuyên, liên tục, hình thức chưa phong phú, đa dạng nên hiệuquả thấp dẫn đến ý thức về PCCC và CNCH của một số bộ phận cán bộ, công chức vànhân dân chưa cao, còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

          - Lãnh đạo một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ hộ giađình chưa thực sự quan tâm đến công tác PCCC, chưa chỉ đạo quyết liệt, dứt điểmnhững vi phạm, thiếu sót, bất cập lớn về công tác PCCC; chưa kịp thời khắc phụcnhững nguy cơ gây mất an toàn về cháy, nổ; đặc biệt là vấn đề thoát nạn khi xảyra cháy tại các chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí tậptrung đông người...

          - Một số cơ sở sản xuất không đảm bảo các điều kiện an toànvề PCCC; lực lượng PCCC tại chỗ không duy trì hoạt động thường xuyên; không đầutư trang thiết bị cho công tác PCCC; không xây dựng và tổ chức thực tập phươngán PCCC tại chỗ theo quy định.

          - Công tác xử lý vi phạm các quy định về an toàn PCCC chưakiên quyết, thường chỉ dừng ở việc kiểm tra, hướng dẫn và kiến nghị, nên tìnhtrạng vi phạm các quy định an toàn PCCC còn diễn ra ở nhiều cơ sở và việc khắcphục các vi phạm chưa triệt để, nhiều vi phạm, tồn tại còn kéo dài.

          - Việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCC tuy đã được các cơquan, doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các cơ sở thường nêukhó khăn và tìm đủ mọi cách để giảm bớt đầu tư mặc dù đó là yêu cầu rất cấpthiết, có nhiều trường hợp trang bị chỉ mang tính hình thức, đối phó với cơquan chức năng nếu xảy ra cháy sẽ không phát huy được tác dụng.

          Trên cơ sở thảo luận, đánh giá của các đại biểu tham dự Hộinghị, đồng chí Nguyễn Văn Quốc, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ thị xã Gò Công đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủtịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đề cao vai trò,trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục đề ra các giải pháp cụthể, tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, cụ thểhóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ của Ban Chỉ đạo thị xã, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mứcthấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Cơ quan, đơn vị vàxã, phường nào để tình hình cháy, nổ xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêmtrọng về người và tài sản thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhândân xã, phường nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉđạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quyđịnh của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; xem đây là một tiêu chí đánh giáchất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, hộ gia đình và cánbộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quảcông tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Ủy ban nhân dân các xã,phường thường xuyên, liên tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dụcpháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; thựchiện lồng ghép, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền trong xâydựng xã, phường an toàn và an ninh trật tự; xây dựng xã, phường tiếp cận phápluật; xây dựng phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới, xã nông thônmới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đốivới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng hình thức pháthành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháyđến các hộ gia đình; lưu ý về sử dụng thiết bị điện, không đốt rơm, đốt rác dễgây cháy lây lan.

- Văn phòng HĐND-UBND thị xãphối hợp Công an thị xã đưa tin bài về hoạt động công tác phòng cháy, chữa cháytrên trang thông tin điện tử thị xã Gò Công.

- Đài Truyền thanh - Truyềnhình thị xã và Đài Phát thanh xã, phường thực hiện việc xây dựng các tin, bài,phóng sự hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khicó sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Công an thị xã phối hợp PhòngTư pháp thị xã triển khai Đề án về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyêntruyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầutình hình mới; cung cấp tài liệu, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị và xã,phường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đề xuất Ban Chỉ đạo thị xã biểu dương gươngngười tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phê pháncác hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữacháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáodục phòng ngừa chung.

- Các cơ quan, đơn vị cấp thịxã và cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh đóng chân trên địa bàn tăng cường chỉđạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vận động cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy,chữa cháy; nâng cao trách nhiệm và tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến,giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thứcphong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục phápluật về phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt định kỳ chi, tổ, hội; xem đây lànhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể và xem việc chấp hành pháp luậtvề phòng cháy, chữa cháy là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

3. Tập trung xây dựng phongtrào Toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đúngthực chất, hoạt động có hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân các xã,phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viênđẩy mạnh phát triển phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy theo phương châmbốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cầntại chỗ) gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập trung củng cố và duy trìcác điều kiện bảo đảm hoạt động của đội dân phòng theo quy định, mỗi ấp, khuphố phải có một đội dân phòng; chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp tổ chức huấnluyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời bố trí kinh phí và trang bịphương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tổ chức tốt các hoạt động hưởngứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh laođộng, phòng, chống cháy, nổ hàng năm. Trong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc (19/8/2018), cần phát động cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng và hộ gia đình tích cực tham gia các giải pháp xây dựng cơ quan, xã,phường; hộ gia đình không xảy ra cháy, nổ đảm bảo an toàn và an ninh trật tự

- Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị chỉ đạo kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ quan, đơn vị mình.Tại các cơ quan tập trung theo khối như cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, cơ quandân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành lập mỗi nơi một độiphòng cháy, chữa cháy do cơ quan Văn phòng là đầu mối duy trì tổ chức và hoạtđộng của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở từng khối cơ quan.

- Công an thị xã phối hợp ĐộiCảnh sát phòng cháy, chữa cháy Khu vực Gò Công hướng dẫn các công ty, doanhnghiệp thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy ở công ty, doanh nghiệp, nhất là ởcác công ty Công Tiến, Việt Long Hưng, Shilla glovis, Tự hào Gò Công, HuyHoàng, Trương Hoàng Phúc, Siêu thị Co.opMart Gò Công; các chi nhánh Thế giới diđộng, Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Chợ Gò Công...

4. Tiếp tục nâng cao hiệu lựcquản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

- Phòng Quản lý đô thị thị xã khitham mưu lập và thực hiện quy hoạch phải đảm bảo việc thiết kế, bố trí theo yêucầu về phòng cháy, chữa cháy nhất là khu, cụm công nghiệp, phát triển khu dâncư mới: Đường và Khu dân cư 2 bên đường Nguyễn Trãi nối dài, đường và Khu dâncư 2 bên đường Nguyễn Trọng Dân nối dài, Nhà ở xã hội....

- Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xâydựng thị xã trong lập hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế kinh tế- kỹ thuật phải đảm bảo giải pháp phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trongsuốt quá trình xây dựng và bàn giao, nghiệm thu đầy đủ các thiết bị về phòngcháy, chữa cháy.

- Phòng Kinh tế thị xã trongtham mưu Ủy ban nhân dân thị xã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khídầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải chú ý yêu tố xa khu dân cư tậptrung; thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm định, đề xuất cấp giấy phép hoạtđộng các cửa hàng xăng dầu. Phối hợp Điện lực thị xã kiểm tra, xử lý hoặc cắtđiện đối với hệ thống điện sau tổ hợp không đảm bảo an toàn.

- Ban Quản lý chợ thị xã GòCông đưa việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào nội quy,quy định, yêu cầu các tiểu thương không đốt hương, để xe mô tô, xe máy trongkhu vực bán hàng; tắt các thiết bị sử dụng điện trước khi ra về.

- Ban Chỉ đạo Phong trào toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có văn bản hướng dẫn các cơ sở thờ tự,hộ gia đình đốt hương tại nơi thờ tự, tại hộ gia đình; không cấp giấy phép lắpđặt panô quảng cáo trên không chắn các cửa đi thoát hiểm từ tầng 1 trở lên.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy định của cơ quan đảm bảo an toàntrong sử dụng thiết bị điện, trong sử dụng bếp ăn, đảm bảo an toàn trong bố tríxe ô tô cơ quan, các loại xe máy, mô tô của cán bộ công chức, viên chức vàkhách đến liên hệ công tác; thường xuyên kiểm tra, bổ sung thay thế thiết bịphòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình.

- Công an thị xã chủ động nắmchắc tình hình để có biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả, phối hợpthanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, điều tra nguyên nhân các vụ cháy,nổ; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy,chữa cháy theo quy định của pháp luật; chú ý các cơ sở kinh doanh dễ phát sinhcháy nổ như bật lửa, gas, xăng dầu, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng...; chỉ đạo lựclượng trực thuộc kịp thời phối hợp xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khimới phát sinh.

Hàng năm phối hợp Đội Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy Khu vực Gò Công xây dựng Kế hoạch tập huấn, diễn tậpphương án, tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở một số côngty, xí nghiệp có quy mô lớn, đông công nhân.

Trong tháng 6/2018 tham mưu Ủyban nhân dân thị xã, phối hợp Xí nghiệp cấp nước thị xã, Phòng Quản lý đô thịthị xã tiến hành kiểm tra các trụ nước, cột lấy nước trên địa bàn thị xã; đềxuất bổ sung, thay thế các trụ nước, cột lấy nước chữa cháy hư hỏng; đồng thờilập danh mục cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan cảnh sátphòng cháy, chữa cháy có trách hiệm lập phương án chữa cháy được quy định tạiThông tư số 66/2014/tT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Ủy ban nhân dân các xã,phường kiện toàn Ban Chỉ đạo cùng cấp theo hướng dẫn; tổ chức hội nghị tổng kếtcông tác phòng, chống và xử lý khi xảy ra cháy, nổ trên địa bàn xã, phường mìnhnăm 2017 và sơ kết 06 tháng đầu năm năm 2018; thủ trưởng các cơ quan, đơn vịđánh giá các giải pháp phòng cháy, chữa cháy ở cơ quan, đơn vị mình trong Báocáo sơ kết công tác bảo vệ an ninh trật tự 06 tháng đầu năm và cuối năm. Trongtháng 10/2018, xã, phường và cơ quan, đơn vị Báo cáo tổng kết dùng để phục vụthẩm định xã, phường, cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, báo cáo vềCông an thị xã.

Công an thị xã tham mưu Ban Chỉđạo thị xã trong tháng 7/2018 sơ kết 06 tháng đầu năm và trong tháng 12/2018tổng kết công tác phòng, chống và xử lý khi xảy ra cháy, nổ năm 2018 và triểnkhai nhiệm vụ năm 2019.

         

Đồngchí Nguyễn Văn Quốc, Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ thị xã Gò Công

phátbiểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

            Căn cứ vào nội dung chỉ đạo trên đểthực hiện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường sẽ nâng cao được trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòngchống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thị xã; sẽ kiềm chế tình hìnhcháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra và qua đó sẽ nâng cao nhận thức, ý thứcphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cán bộ, công chức, viên chức vànhân dân./.      

     Huỳnh Minh Thúy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 827335