Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công giải quyết phản ánh kiến nghị của nhân dân về thủ tục hành chính tại xã Bình Xuân - thị xã Gò Công
01/11/2021

     Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đã nhận được phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia về việc “Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công giải quyết các giấy tờ hành chinh bắt buộc phải đóng 360.000 đồng mới thực hiện các thủ tục hành chính”.

     Qua kiểm tra nắm tình hình và làm việc với Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đã tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính:

     1. Việc vận động nhân dân đóng góp 360.000đồng/năm, trong đó:

     - Số tiền 300.000đ được thu theo Nghị quyết của Đảng ủy xã Bình Xuân theo từng năm về tiếp tục lãnh đạo nhân rộng mô hình ánh sáng quang phòng, chống tội phạm, camera an ninh, xây dựng sữa chữa cầu đường và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Bình Xuân.

     - Số tiền 60.000đ được thu theo chỉ tiêu kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thị xã giao trong mỗi năm.

    - Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân đã miễn trừ các đối tượng là gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người làm tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng, hộ có con em là quân nhân tại ngũ nhằm đóng góp xây dựng địa phương phát triển và thực hiện các chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân đã thành lập tổ vận động từ 02 đến 03 người đến từng hộ dân để vận động.

     2. Việc thu phí giải quyết thủ tục tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

     3. Việc công dân phản ánh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bị bắt buộc phải đóng 360.000 đồng mới thực hiện các thủ tục hành chính là không có, đồng thời không có trường hợp thất lạc biên lai yêu cầu người dân phải đóng lại mới giải quyết thủ tục hành chính.

     Năm 2021, Ủy ban nhân nhân thị xã không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính./.

    Võ Thị Trúc Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 873202