Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ KHÓA VII
26/06/2018

I. VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thông báo 15 triệu tập kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công - Khóa VII
TB 15 trieu tap Ky hop thu 6 HDND Khoa VII.pdf
Chương trình Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công khóa VII

Chuong trinh ky hop thu 6.pdf
KH 05 chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân khóa VII
KH 05 chuan bi to chuc ky hop thu 6 HĐND khoa VII.pdf
BC 06 kết quả giám sát, quản lý sử dụng đất thuộc Nhà nước quản lý
BC 06 ket qua giam sat quan ly, su dung dat thuoc nha nuoc quan ly.pdf
BC 08 Hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

BC 08 hoat dong 6 thang dau nam va phuong huong 6 thang cuoi nam nam 2018.pdf
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quản lý, sử dụng đất công"...
TTrinh 48 ban hanh nghi quyet giam sat chuyen de Cong tac su dung dat cong.pdf
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019
TTrinh 46 ban hanh nghi quyet ve chuong trinh giam sat cua HDND.pdf
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát thực hiện Đề án...

TTrinh 47 thanh lap doan giam sat tinh hinh thuc hien de an thi xa Van minh do thi.pdf

II. VĂN BẢN CỦA BAN PHÁP CHẾ

BC 04 ket qua giam sat viec thi hanh phap luat ve dan quan tu ve xa, phuong
BC 04 ket qua giam sat viec thi hanh phap luat ve dan quan tu ve xa, phuong.pdf
BC 07 hoat dong cua Ban Phap che HDND thi xa 6 thang dau nam

BC07 hoat dong cua Ban Phap che HDND thi xa 6 thang dau nam.pdf
BC 09 Kết quả khảo sát công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn (nhạc sóng di động; dẫn dụ và gây nuôi chim yến)

BC 09 ket qua khao sat cong tac quan ly, xu ly vi pham hanh chinh ve tieng on.pdf
BC 10 Thẩm tra về công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
BC 10 tham tra ve cong tac dam bao quoc phong, an ninh.pdf
BC 11 Thẩm tra về công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BC 11 tham tra ve cong tac cua Vien kiem sat nhan dan.pdf
BC 12 Thẩm tra về công tác xét xử, hoạt động của Hội thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Gò Công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BC 12 tham tra cong tac xet xu , hoat dong cua doan Hoi tham Toan an nhan dan.pdf

III. VĂN BẢN CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

BC 05 giám sát công tác quản lý, sử dụng cơ sở giáo dục - đào tạo và tài sản công của ngành Giáo dục và Đào tạo
BC05 giam sat cong tac quan ly, su dung dat xay dung co so giao duc - dao tao va tai san cong cua nganh Giao duc va dao tao.pdf
BC 13 Thẩm tra dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

BC 13 tham tra du thao Nghi quyet ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach nha nuoc.pdf
BC 14 Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BC 14 tham tra tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te, xa hoi.pdf
BC 15 Thẩm tra dự thảo của Nghị quyết về phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018
BC 15 tham tra du thao nghi quyet ve viec phan bo , bo sung du toan chi ngan sach nha nuoc nam 2018.pdf
BC 16 Hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BC 16 hoat dong Ban KT - XH 6 thang dau nam.pdf

IV. VĂN BẢN CỦA UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG
Tờ trình 35 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
TT35 phe chuan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2017.pdf
Tờ trình 36 phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018
TT 36 phan bo, bo sung du toan chi ngan sach nam 2018.pdf
BC 133 tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm...
BC133 tinh hinh thuc hien ke hoach dau tu cong 6 thang dau nam.pdf
BC 134 công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm ...
BC134 cong tac phong chong tham nhung 6 thang dau nam.pdf
BC 135 tình hình công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí
BC 135 tinh hinh cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi....pdf
BC 136 tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách...
BC 136 tinh hinh thuc hien du toan thu, chi ngan sach.pdf
BC 137 tình hình và kết quả công tác tiếp dân, giai quyết khiếu nại, tố cáo
BC 137 tinh hinh va ket qua cong tac tiep dan.pdf
BC 139 tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BC 139 tinh hinh kinh te - xa hoi 6 thang dau nam 2018.pdf 
V. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH THỊ XÃ
BC 114 công tác xét xử, hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân
BC 114 cong tac xet xu, hoat dong cua Hoi tham Toa an nhan dan.pdf
BC 170 kết quả công tác thi hành án dân sự
BC 170 ket qua cong tac thi hanh an dan su.pdf
BC 257 tình hình thực hiện công tác kiểm sát các cơ quan tư pháp và thực hành quyền công tố
BC 257 tinh hinh thuc hien cong tac kiem sat cac co quan tu phap va thuc hanh cong to.pdf
BC 905 công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018
BC 905 cong tac phong chong toi pham va vi pham phap luat.pdf
CV 285 trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5 của Điện lực thị xã Gò Công
CV 285 tra loi y kien cua tri cua Dien luc thi xa Go Cong.pdfTương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 794666