Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Gò Công tích cực triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
15/08/2021

     Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ban hành Văn bản số 3692/UBND-KT ngày 14/7/2021 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đã kịp thời ban hành Văn bản số 3692/UBND-KT ngày 14/7/2021 V/v phối hợp triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

     Căn cứ Văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

     Để kịp thời triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đến với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Gò Công đã tích cực triển khai đến các đơn vị và doanh nghiệp có liên quan. Thông qua hệ thống Đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa thể thao và Trang Thông tin Điện tử thị xã Gò Công, điện thoại, gửi tài liệu qua Gmail và tài liệu qua đường Bưu điện đến doanh nghiệp.

     Sau đây là tóm tắt những nội dung khách hàng cần biết về vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, cũng như Hồ sơ vay vốn

     Khách hàng cần biết về vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất liên hệ qua số điện thoại:

     - Đường dây nóng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Gò Công, số di động 090 128 6160, số cố định 02733 510 893.

     - Hoặc Phó Giám đốc Trần Thị Kim Phụng, số di động 098 233 1511; Tổ trưởng tổ Kế hoạch Nghiệm vụ Trần Văn Thanh, số di động 091 147 0199./.

     Nguyễn Văn Duẩn NHCSXH THỊ XÃ GÒ CÔNG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 873202