Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN PHÁT THANH VÀ ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ
03/03/2020

NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN PHÁT THANH VÀ ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ

Kính gửi: Toàn thể các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã Gò Công.

 

     Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

     Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn thị xã.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Trung ương phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

     Đến nay, trên địa bàn thị xã Gò Công có 07/07 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể: xã Tân Trung được công nhận năm 2016, xã Long Hòa được công nhận năm 2017, xã Long Hưng và xã Long Thuận được công nhận năm 2018, xã Long Chánh được công nhận năm 2019, xã Bình Đông và Bình Xuân được công nhận năm 2020. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 về trước đã giữ vững, củng cố, nâng chất từng tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

     Như vậy, thị xã Gò Công đã có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu của quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

     Nay Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến toàn thể cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã được biết và đóng góp ý kiến đối với Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Gò Công. Nội dung dự thảo Báo cáo được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường; trụ sở nhà văn hóa các ấp, khu phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị xã Gò Công, địa chỉ: http://txgocong.tiengiang.gov.vn. Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia đóng góp ý kiến.

     Mọi ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Gò Công xin vui lòng gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã, số điện thoại 0273 3841737, địa chỉ: số 12 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, email: txgocong.pkt@tiengiang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo và hồ sơ theo quy định.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 822123