Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
30/07/2019

   Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

   Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

   Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, NHCSXH tỉnh Tiền Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư với Thể lệ cụ thể như sau:

   I. Đối tượng tham dự cuộc thi

   1. Cán bộ viên chức, người lao động (gọi chung là người lao động) trong toàn chi nhánh NHCSXH tỉnh.

   2. Cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp trên địa bàn tỉnh.

   3. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

   II. Bài dự thi

   1. Đối tượng dự thi là người lao động trong chi nhánh NHCSXH tỉnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp trên địa bàn tỉnh tham dự thực hiện bài thi gồm 2 phần:

   a) Phần 1: Trả lời các câu hỏi do Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề ra, gồm các câu hỏi như sau:

   Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

   Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

   Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình?

   Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

   Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

   b) Phần 2: Viết bài tự luận không quá 2.000 từ về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, bao gồm các nội dung sau:

   - Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chi thị số 40-CT/TW;

   - Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW;

   - Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW (nếu có);

   - Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW (Nếu có).

   2. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện viết bài tự luận không quá 2.000 từ thể hiện một trong hai nội dung sau:

   - Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đối với bản thân;

   - Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

   3. Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; các bài dự thi được phép chèn thêm các hình ảnh, tư liệu có liên quan đến bài viết tự luận để dẫn chứng, chứng minh, làm cho bài thi thêm sinh động, thuyết phục nhưng tối đa không quá 10 trang giấy A4. Trang đầu của bài dự thi ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

   4. Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi; Các bài dự thi đạt giải thuộc quyền sở hữu của NHCSXH và được lựa chọn đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên trang Website NHCSXH (vbsp.org.vn).

   III. Thời hạn, nơi nhận bài dự thi

   1. Tổ chức tiếp nhận, lựa chọn bài thi ở cấp huyện

   - Các bài dự thi được gửi về Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang (đối với bài dự thi thuộc Thành phố Mỹ Tho) trước ngày 10-8-2019.

   - Sau khi tiếp nhận các bài dự thi, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã phối hợp với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện tổ chức lựa chọn 6 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, gồm: 4 bài của 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; 1 bài của Phòng giao dịch NHCSXH huyện/Hội sở tỉnh và 1 bài của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội.

   2. Tổ chức tiếp nhận bài dự thi ở cấp tỉnh

   - Bài dự thi từ cấp huyện gửi về Ban tổ chức Cuộc thi NHCSXH tỉnh Tiền Giang (số 139B, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

   - Hạn chót nhận bài dự thi: Ngày 15-8-2019.

   IV. Chấm thi và trao Giải thưởng cuộc thi

   1. Tổ chức chấm thi, tổng kết, khen thưởng ở cấp tỉnh

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi tại tỉnh tổ chức chấm thi, tổng kết, khen thưởng và lựa chọn 6 bài dự thi đạt giải cao gửi về Ban chỉ đạo Trung ương để dự Cuộc thi cấp Trung ương gồm: 4 bài của 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; 1 bài của Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện và 1 bài của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội.

   2. Giải thưởng

   Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng như sau:

   - 1 Giải nhất: 5.000.000 đồng/giải;

   - 2 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải;

   - 3 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải;

   - 6 Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

   Kết quả Cuộc thi góp phần cho thành công của Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội sắp tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Vì vậy, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH các huyện/Hội sở tỉnh thông báo, phổ biến, quán triệt Thể lệ Cuộc thi đến thí sinh tham gia cuộc thi.

   Nguyễn Thị Thức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 827339