Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018
27/07/2018

Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018

Nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu dânsố tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công tổchức Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế 6tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2018. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Ngaytừ đầu năm, công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, thực hiện lộtrình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địaphương đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; mặc dù gặpkhông ít khó khăn nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị côngtác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều hiệu quả thiếtthực. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2018, toàn thị xã có87.762 người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 86,90% so với dân số; tỷ lệ baophủ Bảo hiểm y tế đối với các xã nông thôn mới gồm: xã Long Thuận đạt 81,74%,Long Chánh đạt 76,69%, Long Hưng đạt 71,09%, Long Hòa đạt 69,81% và xã TânTrung đạt 59,58%; số học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tại các trường năm học2017 - 2018 đạt 87,9%. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnhTiền Giang giao theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 là 90%dân số thị xã cần phải vận động phát triển thêm 3.128 người. Công tác chăm sócsức khỏe, khám chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế cũng được quan tâm thựchiện tốt hơn; việc chi trả bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi chongười có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh; góp phần quan trọng trongviệc chăm sóc sức khỏe và điều trị cho hàng ngàn người không may mắc bệnh phảiđiều trị với chi phí cao tại các cơ sở y tế được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán;có 57.638 lượt người khám chữa bệnh với số tiền 4,793 tỷ đồng.

Trong 6 thángcuối năm 2018 để đạt chỉ tiêu Bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gianggiao là 90%, tương ứng với 90.890 thẻ trên dân số là 100.989 người, thị xã tiếptục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo từng nhóm đối tượng như: nhómđối tượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ sở sản xuất kinhdoanh, hợp tác xã; nhóm đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng Bảohiểm y tế; nhóm tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đồng thời, tiếp tụctăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác phát triển đốitượng tham gia Bảo hiểm y tế tại địa phương, phấn đấu mỗi cán bộ, công chức,viên chức đi đầu trong việc thực hiện Bảo hiểm y tế hộ gia đình; nâng cao chấtlượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tạo sự tin tưởng hài lòng cho người bệnh;nêu cao tinh thần thái độ phục vụ; thường xuyên tuyên truyền đối thoại vớingười dân, học sinh về chính sách Bảo hiểm y tế tạo niềm tin cho người dân khichọn các cơ sở để khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Phátbiểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã biểu dương những kết quả mà ngành Bảo hiểmxã hội thị xã cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương trongcông tác triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới, đểnâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, Ông đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã,phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thốngchính trị nâng cao trách nhiệm, đưa chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế vào kiểmđiểm nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, nhiệm vụ phát triểnkinh tế- xã hội của Ủy ban nhân dân các xã, phường trong giao ban tuần, sơ kếttháng, quý, gắn với việc lãnh đạo nâng cao các tiêu chí phường văn minh đô thị,xã nông thôn mới năm 2018.

Bảo hiểm xã hộithị xã tiếp tục phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền hệthống truyền thanh; phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tuyên truyền quapa nô, băng rôn, áp phích; phối hợp các xã, phường tổ chức tuyên truyền, đốithoại ở khu dân cư, nhất là ở các xã nông thôn mới, người chưa tham gia bảohiểm y tế làm cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viênvà nhân dân thấy rõ vai trò ý nghĩa của Bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xãhội; quyền và nghĩa vụ người dân khi mua Bảo hiểm y tế, nhất là những điểm mớivề thông tuyến, danh mục thuốc Bảo hiểm y tế. Đầu năm học mới 2018-2019, Bảohiểm xã hội thị xã phối hợp với Hiệu trưởng các trường trong đại hội Hội cha mẹhọc sinh tuyên truyền về Bảo hiểm y tế trong học sinh. Trong tuyên truyền cầnchú ý phát hiện và biểu dương kịp thời các xã, phường, cơ quan, đơn vị, tổ chứcdoanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời phê bình các nơi chưa thực hiện tốt, cáccá nhân thờ ơ, không tích cực tham gia, nhất là cán bộ, công chức, viên chức,đảng viên thiếu tính gương mẫu, nòng cốt mua Bảo hiểm y tế cho người thân tronggia đình.

Việc tuyêntruyền, đối thoại, phát hiện điển hình trên thẻ, phê bình các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp và cá nhân chưa thực hiện tốt chính sách, chế độ Bảo biểm y tếphải thực hiện từ nay cho đến hết tháng 12 năm 2018, do Bảo hiểm y tế làm nòngcốt có kế hoạch phối hợp thực hiện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã,phường tích cực tham gia theo kế hoạch phối hợp thực hiện của Bảo hiểm y tế,trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

Về phát triển Bảohiểm y tế theo các nhóm đối tượng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhândân các xã, phường thực hiện nghiêm túc Thông báo số 173/TB-UBND ngày 04/7/2018của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cần tập trung các giải pháp sau:

Đối với việc vậnđộng hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế:

+ Đảng ủy, Ủy bannhân dân các xã, phường trong tháng 7 năm 2018 thành lập các đoàn công tác phâncông đảng ủy viên, thành viên Ủy ban nhân dân các xã, phường làm trưởng đoàn,có sự tham gia của các đoàn thể, ấp, khu phố tổ chức vận động người dân thamgia bảo hiểm y tế  theo hộ gia đình; nắmchắc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên công tác ở cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp, lực lượng vũ trang nơi công tác chưa nòng cốt mua bảo hiểm y tế chongười thân gia đình, giao thủ trưởng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũtrang nơi công tác để phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nơicông tác gương mẫu tham gia.

+ Thủ trưởng cơquan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang tổ chức rà soát, yêucầu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc cơ quan đơn vị, chậm nhấttrong tháng 8/2018 phải nòng cốt mua bảo hiểm y tế cho người thân trong giađình. Đưa nội dung chương trình mua Bảo hiểm y tế cho người thân gia đình vàođánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên vào cuối năm.

Đối với Bảo hiểmy tế trong học sinh, đề nghị thực hiện theo Công văn số 690/UBND ngày 29/3/2018của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công:

Đề nghị Hiệu trưởng các trường trung học phổthông, trung cấp nghề, Trung cấp Bách Khoa Gò Công trên cơ sở chỉ đạo của SởGiáo dục - Đào tạo Tiền Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong Hội nghị toànngành, phối hợp Bảo hiểm xã hội thị xã chỉ đạo việc tổ chức thu Bảo hiểm y tếhọc sinh đầu năm học 2018-2019 đạt 100%.

Giao Phòng Giáodục và Đào tạo thị xã phối hợp Bảo hiểm xã hội thị xã chỉ đạo các trường tiểuhọc, trung học cơ sở chỉ đạo tốt việc thu Bảo hiểm y tế học sinh đầu năm học2018-2019 đạt tỷ lệ 100%, chú ý mức đóng Bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơsở từ ngày 01/7/2018 các trường THCS Phường 3, Tân Trung, THCS Phường 5, THCSPhường 2. Chú ý việc sáp nhập trường THCS Long Chánh với Phường 5 và điểmtrường THCS xã Long Chánh để hỗ trợ các lớp học THCS Phường 3 với tổ chức vậnđộng thu Bảo hiểm y tế cần có giải pháp phù hợp.

Đối với đối tượnglà hộ gia đình vừa thoát nghèo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xãphối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường nắm chắc số hộ, nhân khẩu từng hộ lậpdanh sách đầy đủ, khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sử dụng ngânsách địa phương hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện ngay.

Đối với đối tượnghộ nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình, giao Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường nắm chắc sốhộ, số nhân khẩu, thu nhập của hộ để khi Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương hỗtrợ một phần kinh phí kết hợp nguồn vận động xã hội hóa mua Bảo hiểm y tế thìtổ chức thực hiện ngay.

Từ nay đến cuốinăm, trong vận động xã hội hóa, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đồng thời đềnghị các đoàn thể thị xã quan tâm vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộkinh phí mua Bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có đối tượng gặp hoàn cảnh khókhăn đột xuất, hộ nông nghiệp có thu nhập trung bình, hộ mới thoát nghèo, khônghỗ trợ mua Bảo hiểm y tế đại trà, dẫn đến tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhànước, xã hội đóng góp; phát động các công đoàn cơ sở, công đoàn viên hưởng ứngmua Bảo hiểm y tế cho gia đình mình xem đây là một trong những hoạt động phongtrào và xét công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc cuối năm 2018.

Các giải phápkhác:

Ủy ban nhân dân các xã Bình Đông, BìnhXuân chỉ đạo việc cập nhật kịp thời, đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhânkhẩu mới phát sinh, đăng ký nhân khẩu thường trú trên địa bàn xã.

+ Ủy ban nhân dâncác xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYTngày 15/5/2015 của Liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế về thực hiệnliên thông các thủ tục hành chính và đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấpthẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, không bỏ sót trẻ em dưới 6 tuổi khôngđược cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

+ Ủy ban nhân dâncác xã tổ chức mua Bảo hiểm y tế cho Công an viên theo Nghị quyết số31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợđóng Bảo hiểm y tế đối với Công an viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nơi nàokhông thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịchỦy ban nhân dân xã nơi đó.

+ Thực hiện nhiềumức thời gian Bảo hiểm y tế 3 tháng, 6 tháng và cả năm; tạo điều kiện cho mọingười có điều kiện có điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế, đối với học sinh phân ra2 học kỳ theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân thịxã.

Về thời gian hoànthành tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế ở từng xã, phường; xã Long Hưng hoàn thànhchậm nhất cuối tháng 8/2018; xã Long Thuận, Long Chánh, Tân Trung, Long Hòahoàn thành chậm nhất cuối tháng 9/2018; các phường, trường học hoàn thành chậmnhất tháng 10/2018.

Do ngành Bảo hiểm xã hội thị xã đang trong quátrình rà soát cấp mã số định danh cho người tham gia Bảo hiểm y tế sau khi hoànthiện việc cấp mã số định danh cho mỗi người tham gia một mã số duy nhất đếnsuốt đời, làm cơ sở quản lý toàn quốc và là căn cứ kết xuất dữ liệu người ở địaphương này đi làm việc, học tập, tạm trú có tham gia Bảo hiểm y tế ở tỉnh khác,Ủy ban nhân dân thị xã thống nhất các xã nông thôn mới chủ động điều tra sốngười cư trú trên địa bàn đi tham gia Bảo hiểm y tế ở tỉnh, thành phố khác (thẻcòn giá trị sử dụng) để tính vào chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế phục vụ choviệc xác định tiêu chí nông thôn mới và tái thẩm định đạt tiêu chí nông thônmới.

Về nâng cao chất lượng đại lý thu Bảo hiểm ytế, Bảo hiểm xã hội thị xã chủ trì, phối hợp Bưu điện thị xã, Ủy ban nhân dânxã, phường đánh giá chất lượng hoạt động các đại lý thu Bảo hiểm y tế xã,phường; củng cố, bổ sung mỗi các đại lý thu Bảo hiểm y tế, cán bộ bán chuyêntrách kiêm nhiệm đại lý trong hoạt động cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ kiêmnhiệm trong năm 2018, phối hợp các phòng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội tỉnh, tậphuấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng công tác nghiệp vụ, kịp thời cập nhật thôngtin, tăng cường tiếp cận hộ gia đình, cùng tham gia vận động, giải thích, thu vànộp Bảo hiểm y tế. Kiên quyết chống, xử lý nghiêm minh các trường hợp chiếmdụng, tiêu cực trong vận động thu, nộp Bảo hiểm y tế.

Đến tháng 11/2018đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã danhsách đại lý thu Bảo hiểm y tế không hoạt động, trong đó có cán bộ, công chứcchuyên môn và bán chuyên trách ở xã, phường.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công tiếp tụcnâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT. Trung tâm Y tế thị xã tiếp tục sắpxếp nơi chờ, bố trí ngày hẹn tái khám BHYT để chống tình trạng dồn quá nhiềubệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT vào ngày thứ Hai hàng tuần, chỉ đạo các trạm ytế làm tốt nhiệm vụ khám bệnh BHYT theo phân tuyến; gắn Đề án sáp nhập đơn vịsự nghiệp công lập theo NQ số 19-NQ/TW của BCĐTW Đảng khóa XII tăng cường bácsĩ và y tế xã, phường; tranh thủ Sở Y tế Tiền Giang bổ sung trong thiết bị phụcvụ khám, chữa bệnh nhất là khám bệnh BHYT; Bảo hiểm xã hội thị xã đề xuất cácphòng, ban chuyên môn trực thuộc BHXH tỉnh, hoặc phối hợp Phòng Y tế thị xã,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xãthành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật và BHYT đối với một số doanhnghiệp ngoài quốc doanh có quy mô vừa và nhỏ tự đóng Bảo hiểm y tế cho ngườilao động.

  

Ông Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,
Phó Chủ tịch
 Ủy ban nhân dân thị xã phátbiểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nguyễn Thị Thức
 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 89
  Tổng lượt truy cập: 791470