Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn thị xã Gò Công
28/10/2019

 

     Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

     Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

     Từ tháng 7 năm 2019, Phòng Kinh tế thị xã Gò Công sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Gò Công cấp theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn thị xã Gò Công, thủ tục cụ thể như sau:

     1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     a) Thời hạn giải quyết

     15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

     b) Thành phần hồ sơ

    - Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu Phụ lục V của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018.

    - Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu Phụ lục VI của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018.

    2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) 

     a) Thời hạn giải quyết

     15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

     b) Thành phần hồ sơ

    - Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu Phụ lục V của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018.

    - Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu Phụ lục VI của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018.

     3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm)

     a) Thời hạn giải quyết

     05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

     b) Thành phần hồ sơ

     Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu Phụ lục V của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018.

     4. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

     a) Thời hạn giải quyết

     Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (Ngày kiểm tra) kiến thức về an toàn thực phẩm.

     b) Thành phần hồ sơ

    * Đối với tổ chức

     - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương (Gọi tắt là Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014).

     - Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

     - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Có dấu xác nhận của tổ chức).

     - Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

     * Đối với cá nhân

     - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014.

     - Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân.

     - Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

     5. Địa điểm thực hiện

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công (Phòng Kinh tế) Số 12 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang.

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

     6. Phí, lệ phí

     a) Cấp, cấp lại (Do hết hạn; bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     - Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở;

     - Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000 đồng/cơ sở.

     b) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  

     30.000 đồng/lần/người.

     Trong quá trình thực hiện việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp, tổ chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Phòng Kinh tế thị xã Gò Công (Điện thoại 02733.841737) và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Gò Công - Đường Hoàng Tuyển, Phường 5 (Điện thoại 02733.841549) để được hướng dẫn.

     Đoàn Thị Điểm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 89
  Tổng lượt truy cập: 791470